Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata eloonjäämisesi opiskelun aikana. Käytännössä tarkoittaan, että saat asunnon ja ruokaa pöytään. Helsingissä se tarkoittaa, että kuolet nälkään ilman asuntoa. Opintuki on osaksi lainaa ja osaksi ehdollista tukea. Voit siis hakea halutessasi lainaa opiskeluaikaasi varten ja muut tuet ovat riippuvaisia siitä, etenetkö opiskeluissasi sopivalla tahdilla. Opintotukeen sisältyy seuraavat edut:

Asumislisä

Asumislisä on summa joka maksetaan jokaisena kuukautena tilillesi. Se on verotonta tuloa, eikä se vaikuta veroprosenttiisi millään tavalla. Asumislisä myönnetään samoilla ehdoilla kuin opintotuki yleensä ja sen saa vain sellaiseen asuntoon, josta käsin voit opintosi suorittaa.  Myös kesällä on mahdollista saada asumislisää jos opiskelet päätoimisesti silloin ja olet oikeutettu kesäopintotukeen.

Kaikki kuukaudet joilta sinulle maksetaan asumislisää, lasketaan tukikuukaudeksi. Eli jos mahdollista, kannattaa aina pyrkiä saamaan opintorahaa ja asumistukea yhtä aikaa jokaiselta kuukaudelta.

Opintoraha

Tämä on myös valtion rahoittama avustus, joka maksetaan sinulle joka kuukausi. Myös tätä voi saada kesällä jos opiskelet silloin pääasiallisesti. Opintorahaa voi saada heti seuraavassa kuussa siitä, kun olet täyttänyt 17 vuotta. Jos olet alle 17-vuotta sinusta saa vielä lapsilisää ja tämä estää opintorahan saamisen. Joissain poikkeustapauksissa alle 17-vuotias voi määrätyin ehdoin saada asumislisää ja opintolainaansa valtiontakauksen.

Opintolainan valtiontakaus

Opintolaina on laina, jonka valtio takaa. Se pitää kuitenkin maksaa takaisin. Opintolainan myöntävät kaikki normaalit pankit. Opintolainalle ei tarvitse muita vakuuksia, koska valtio on takaajana. Tälle takaukselle on toki takaraja olemassa, mutta se on 30 vuotta ensimmäisen lainaerän nostamisesta.

Osa lainan ehdoista tulee valtiontakauksen perusteella ja muista lainaehdoista, kuten lainan takaisinmaksuajasta ja korosta pitää sopia itse pankkisi kanssa. Lainan maksaminen takaisin alkaa yleensä, kun et ole enää oikeutettu lainakoron pääomittamiseen. Lainakoron pääomittamisoikeus lakkaa yhden kokonaisen lukukauden kuluttua valmistumisesi jälkeen. Esimerkiksi jos valmistut syksyllä 2013, lainanmaksu ei ala vasta kuin 15.12.2014. Lainakoron pääomittaminen tarkoittaa sitä, että joudut lyhentämään lainasi koron aina täysimääräisenä. Opiskeluaikana joudut lyhentämään lainaa vain yhden prosentin ja jäljelle jäävä korko-osuus lisätään lainasummaasi.

Esimerkki lainakoron pääomittamisesta.

Sinulla on opintolainaa 1000 euroa ja sen korko on 5%. Opiskeluaikana korkoa pitää lyhentää puolen vuoden välein ja 15.6 sinun tulisi lyhentää lainaasi puolet 5 % kokonaisvuosikorosta, mutta oikeasti lyhennät vain prosentin ja ylitse jäävä osuus lisätään lainaasi. Käytännössä se tarkoittaa, että 1000 euroa viiden prosentin korolla kasvaa vuodessa 50€, puolessa vuodessa sitä pitäisi lyhentää 25 €. Täst 25 euron korosta lyhennät vain yhden lainaprosentin ja loput 4 prosenttia siirretään lainasummasi jatkoksi. Eli joudut lyhentämään lainaa viisi euroa ja loput 20 euroa lisätään lainasummaasi, joka on 1020 euroa homman jälkeen.

Jos et opiskelisi, sinun olisi pakko lyhentää tuo 25 euroa kokonaisuudessaan.

Opintotukilaskuri

Opintotukilaskurin löydät itsellesi kelan sivuilta, tämän linkin takaa. Ota huomioon, että laskuri antaa osan tukisummasta opintolainana. Jos meinaat vetää opinnot läpi ilman lainaa, se kannattaa jättää huomiotta laskurin antamassa summassa.

Opintotuki tulorajat

Opintuen tuloraja lasketaan niin, että jokaista nostamaasi tukikuukautta kohden (vaikka nostaisit pelkkää asumistukea), olet oikeutettu 660 euron tuloihin. Jos et ota joltain kuukaudelta mitään opintotukea, silloin sinulla on mahdollisuus tienata sitä kuukautta kohden 1979 euroa. Sillä ei ole mitään väliä saatko summa pienissä erissä vai kertapommina. Tärkeintä on pitää kiinni alapuolella sijaitsevista tulorajoista. Jos ryssit asiat ja ylität alla olevan maksimitulorajasi yli 220 eurolla, sinun pitää maksaa tukea takaisin. Ilmeisesti valtio ei halua, että ihmiset opiskelisivat, valmistuisivat ajoissa ja tienaisivat vielä rahaa samaan aikaan.

Tukikuukausien lukumäärä Vuosituloraja, eli montako euroa saat tienata per vuosi
1 22 330
2 21 020
3 19 710
4 18 400
5 17 090
6 15 780
7 14 470
8 13 160
9 11 850
10 10 540
11 9 230
12 7 920

Tässä kannattaa ottaa huomioon jonkun byrokraatin kehittelemä naurettava poikkeus jonka mukaan saat ylittää vuositulorajan 220 eurolla. Vaikeaa on ymmärtää se, miksi tuloraja ei ole oikeasti vain 220 euroa korkeampi.

Opintotukihakemus

Opintotukea tulee hakea heti, kun olet saanut tiedon siitä, että sinut on hyväksytty oppilaitokseen opiskelemaan.

Voit hakea opintotukea verkossa, mutta siihen tarvitset verkkopankkitunnukset. Jos verkossa hakeminen ei onnistu, voit hoitaa homman myös perinteisellä postilla. Hakemiseen on olemassa erilaisia opintotukihakemuksia ja tästä listasta voit tarkistaa mikä on sinulle sopiva:

  • Mikäli opiskelet kauppiksessa, lukiossa tai ammattikoulussa tai jossain muussa vastaavassa täytä opintotukihakemus (OT1).
  • Jos opiskelet korkeakoulussa, täytä yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille tarkoitettu opintotukihakemus (OT2).
  • Jos jostain syystä suoritat tutkintosi ulkomailla, täytä ulkomailla tutkintoa suorittavien opintotukihakemus (OT3).

Hakemus pitää toimittaa Kelan opintotukikeskukseen. Opintotukikeskuksen osoite on PL 228, 40101 JYVÄSKYLÄ

Opintotuki määrä

Opintotuen määrään lasketaan sisälle myös mahdollisuus siihen, että otat opintolainaa. Kuitenkin jos tarkoitetaan pelkkää tuen osuutta ilman opintolainaa, . Opintorahan määrä riippuu iästäsi, asumismuodosta, siviilisäädystä ja oppilaitoksestasi. Vanhempien tulot voivat myös kasvattaa tai pienentää opintorahasi määrää. Paras keino tarkistaa tilanne on käyttää siihen laskuria

Opintorahan perusmäärä ennen veroja, eri koulutusasteilla
Toinen aste: montako euroa per kuukausi Korkeakoulu: montako euroa per kuukausi
Avioliitossa tai elatusvelvollinen 246 298
Itsenäisesti asuva 20 vuotta täyttänyt 246 298
Itsenäisesti asuva 18–19-vuotias 246 C 298
Itsenäisesti asuva 17-vuotias 100 B 145 A
Vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt 80 A 122 A
Vanhempansa luona asuva 17–19-vuotias 38 B 55 A
A = voidaan korottaa vanhempien tulojen perusteella
B = voidaan korottaa tai alentaa vanhempien tulojen perusteella
C = voidaan alentaa vanhempien tulojen perusteella

Opintotukikuukaudet

Yleensä tukea myönnetään korkeakouluopintoihin yhdeksäksi kuukaudeksi per lukuvuosi. Yleensä nämä kuukaudet ovat syyskuusta toukokuuhun. On mahdollista hakea tukea myös kesälle, jos opiskelet kesän aikana täysipäiväisesti. Jos haluat kesäajalle opintukea, se kannattaa hakea hyvissä ajoin. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen ja jos olet myöhässä, voi olla, että tuki alkaa puksuttamaan pari kuukautta liian myöhään.

Lukiossa voit saada opintotukea yhdeksäksi kuukaudeksi per lukuvuosi. Kesäajalle on vaikeaa saada opintotukea lukiolaisena. Ammatillisissa opinnoissa homma joustaa hiukan. Jos lukuvuosi eli tuo 9 kuukautta venähtää vähintään 18 kalenteripäivää pidemmäksi, olet oikeutettu vielä yhden kuukauden extratukeen. Yhteensä siis kymmenen kuukauden opintotukeen.

Jos taas opiskelet ammatillisessa peruskoulutuksessa ja täysiä opiskelukuukausia on sinulla yhdeksän, viimeisen täyden opiskelukuukauden jälkeiset kalenteripäivät voivat oikeuttaa vielä puoleen tai yhteen kokonaiseen opintotukikuukauteen. Rajat muodostuvat seuraavasti:

  • Jos lukuvuoteen sisältyy yhdeksän täyden opiskelukuukauden jälkeen 15–24 kalenteripäivää, jakso oikeuttaa puolen kuukauden tukeen.
  • Jos lukuvuoteen sisältyy yhdeksän täyden opiskelukuukauden jälkeen vähintään 25 kalenteripäivää, jakso oikeuttaa yhden kokonaisen kuukauden tukeen.

Opintotuki opintopisteet

Olet oikeutettu opintotukeen ja asumislisään jos opintosi ovat edenneet riittävästi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että olet edeltävän lukuvuoden aikana suorittanut opintoja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä (1.8.2011 alkaen) yhtä tukikuukautta kohden. Tukikuukausiksi lasketaan myös sellaiset kuukaudet jolloin olet saanut pelkkää asumislisää.

Opintotuki ulkomaille

Opintotukea voi saada koko tutkinnon suorittamiseen ulkomaisessa oppilaitoksessa opiskelumaasta riippumatta. Tosin vain jos opintosi vastaavat tuettavia opintoja Suomessa. Tämän lisäksi sinun kotikuntasi on oltava Suomessa vähintään kaksi kuukautta opintojen alkamista edeltävien viiden vuoden aikana. Myös oleskelusi ulkomailla tulee olla tilapäistä.

Lisää tietoa saat helpoiten opintotukikeskuksesta. tässä yhteystiedot:

  • puhelinpalvelu 020 634 6630, ma-pe klo 13.00–15.00
  • ulkomaat.opintotuki(at)kela.fi

Opintotuki verotus

Toisin kuin asumislisä, opintorahan osuus opintotuestasi on veronalaista tuloa. Jos opintorahan osuus on vähintäään 170 euroa, siitä tehdään 10 prosentin suuruinen ennakonpidätys. Jos summa jää 170 euron alle, Kela ei pidätä summasta mitään.

Opintotuki 2014

Hallitusohjelman mukaan opintotuki sidotaan indeksiin 1.9.2014. Lisäksi opintotukijärjestelmää uudistetaan tukemaan päätoimista opiskelua ja nopeampaa valmistumista. Osana uudistusta korjataan toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen liittyvät epäkohdat ja tarkastellaan perheellisten opiskelijoiden asemaa. Opintotuen uudistamisen kustannukset eivät ylitä uudistuksen kansantaloudellisia positiivisia vaikutuksia.

Lähde: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/opintotuki

Indeksiin sitominen tarkoittaa sitä, että opintotuki laitetaan vastaamaan enemmän nykyisiä elinkustannuksia. Käytännössä sen pitäisi tarkoittaa, että opintotuki nousee ja työssä käyminen opiskeluaikana ei olisi välttämätöntä. Muita kirjoituksia aiheesta:

Leave A Response

* Denotes Required Field